Ing. Jana Otáhalová

Diplomová práce

Ověření účinnosti nově vyvíjených textilií určených k ochraně před účinky ionizujícího záření.

Effectiveness of the newly developed textiles for protection against the effects of ionizing radiation.
Anotace:
Olověné vesty určené k ochraně před účinky ionizujícího záření jsou z hlediska požadavků jejich uživatelů značně nekomfortní. Nedostatky plynou z faktu, že jako stínící materiál je ve většině z nich použito olovo. Trendem ve vývoji obleků je použití jiných prvků a jejich sloučenin, a také využití moderních výrobních technologií. Kombinace těchto přístupů vede primárně ke zvýšení ochrany těla, a v druhé …více
Abstract:
Lead vests designed to protect against the effects of ionizing radiation are not ideal for their users. Shortcomings stem from the fact that lead is used as a shielding material in most of them. The trend in the developing the suits is the use of other elements and their compounds, and the use of modern production technologies. The combination of these approaches leads primarily to increased protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Otáhalová, Jana. Ověření účinnosti nově vyvíjených textilií určených k ochraně před účinky ionizujícího záření.. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN