Mgr. Kateřina Picková

Bachelor's thesis

Tělo jako médium (dokument)

Human Body as a Medium (Documentary film)
Anotácia:
Tvůrčí bakalářská práce se zabývá vztahem mezi lidským tělem a médii, především pak definicí lidského těla jako média, a to na pozadí vlastního autorského dokumentárního filmu Lidské tělo jako médium. Práce se skládá ze dvou částí - audiovizuálního díla a textové části. Audiovizuální část, třicetiminutový dokumentární film Lidské tělo jako médium, se snaží divákovi zprostředkovat vztah mezi lidským …viac
Abstract:
This creative work deals with the relationship between the human body and the media, especially the definition of the human body as a medium, in the background of creative documentary film "Human body as a medium." The work consists of two parts - an audiovisual work and the theoretical text part. The audiovisual part, 30 minute long documentary film Human body as a medium, is trying to convey the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Leo Nitče
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism