Bc. Jarmila ONDRKOVÁ

Diplomová práce

Dopady rozpočtových omezení států evropy a světa na strategické plánování společnosti Měď Povrly a.s.

The Impact of Budgetary Constraints of European and World States on Strategic Planning of Med Povrly Corp.
Anotace:
Práce seznamuje čtenáře se strategickým plánováním. Rozebírána je zde strategie jako taková a s ní související typy plánování ve vztahu k úrovním strategického řízení. Kapitola, která je z hlediska návaznosti na praktickou část nejdůležitější, se týká fází strategického plánování. Čtenář se také dovídá o rozpočtových omezeních vybraných států Evropy a světa a o situaci v USA. Protože se práce primárně …více
Abstract:
The work acknowledges the reader with strategic planning. A strategy is discussed here as such where related types of strategies are layed down in relation to the levels of strategic management. The following description of the phases of strategic planning implementation constitutes the core line for the further practical aplication. The reader also learns about the budgetary constraints of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Jetmar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDRKOVÁ, Jarmila. Dopady rozpočtových omezení států evropy a světa na strategické plánování společnosti Měď Povrly a.s. . Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management