Elena Nováková

Bachelor's thesis

Mezinárodní banky rozvojových zemí

International Development Banks
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o mezinárodních rozvojových bankách, konkrétně se zaměřuje na Meziamerickou rozvojovou banku, Africkou rozvojovou banku a Asijskou rozvojovou banku. V rámci každé z bank se práce věnuje proměnám organizace od založení do současnosti. Do činnosti bank se za dobu jejich působení promítlo množství změn v rámci světové ekonomiky. Mezinárodní rozvojové banky na ně dokázaly úspěšně …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the international development banks, particularly the Inter-American Development Bank, African Development Bank, Asian Development Bank. Within every bank, the thesis describes transformations in the organization since establishment to the present day. There were a lot of changes in the world economics during the operations of banks. International development banks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Jana Marková
  • Reader: Naděžda Blahová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32917

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.