Mgr. Martina Krénová

Bakalářská práce

Women and Wit from Austen to Gaskell (Women and Wit from Austen to Gaskell)

Women and Wit from Austen to Gaskell (Women and Wit from Austen to Gaskell)
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na romány Pýcha a Předsudek autorky Jane Austenové a Sever a Jih od Elizabeth Gaskellové. Hlavním předmětem této práce je analyzovat ženské postavy a povahu manželství tak, jak se v těchto románech vyskytují, a také rozhodnout, do jaké míry se vnímání ženského intelektu vyvíjelo od éry Austenové po dobu Gaskellové. Nejprve se práce zabývá literárním působením Jane Austenové, …více
Abstract:
The present thesis concentrates on the novels Pride and Prejudice by Jane Austen and North and South by Elizabeth Gaskell. Its main concern is to analyze the female characters and marriages in these novels and determine to what extent the treatment of female intelligence evolves from Austen to Gaskell. First of all, the thesis looks into the literary influences of Jane Austen and examines Austen’s …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: Bonita Rhoads
  • Oponent: Mgr. Eva Juhasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta