Soňa SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Předmatematické představy - relace ekvivalence a třídění v činnostech dětí mateřské školy

In face of mathematic notions - report, equivalency and sorting in operations of the children of the day nursery.
Anotace:
V práci se zabývám rozvojem matematických představ u dětí předškolního věku. Charakterizovala jsem děti předškolního věku a jejich vývoj poznávacích schopností, pohled RVP PV na dítě a matematiku. Vysvětlila jsem pojmy relace ekvivalence, rozklad množin na třídy rozkladu, třídění. Popsala jsem činnosti s dětmi rozvíjející matematické myšlení a vyhodnotila jejich znalosti a dovednosti v řízených a volných …více
Abstract:
In my thesis I deal with developing mathematic imagination in the preschool children. I characterized preschool children and their cognitive development, the view of RVP PV to child and mathematic. I explained the terms relation of equivalence, sets resolution into resolution sorts, classification. I described operation with children, which developed their mathematic thinking and I evaluated their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
Zveřejnit od: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
 • Vedoucí: PaedDr. Anna Stopenová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Soňa. Předmatematické představy - relace ekvivalence a třídění v činnostech dětí mateřské školy. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 6. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fuvyr5 fuvyr5/2
29. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.