Bc. Patrícia Bilačičová

Diplomová práce

Vliv COVID-19 na chování spotřebitele online

Effect of COVID-19 on Online Consumer Behaviour
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza spotřebitelského chování v segmentu módy před a v průběhu pandemie Covid-19. Prostřednictvím primárního i sekundárního empirického výzkumu je analyzována změna nákupního chování spotřebitelů, a to srovnáním metrik ve dvou zvolených časových obdobích. Výsledky výzkumu poukazují na změny nákupního chování v oblasti módy v ČR. V komparaci s odbornou literaturou jsou …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the analysis of consumer behaviour in the fashion segment before and during the Covid-19 pandemic. Through primary and secondary empirical research, the change in consumer shopping behaviour is analysed by comparing metrics in two chosen time periods. The results of the research show changes in shopping behaviour in the fashion segment in Czechia. In comparison …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Prateek Kalia

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta