Eliška Pokorová

Bakalářská práce

Klešťový porod z pohledu porodní asistentky

Forceps Delivery from the Midwife s Perspective
Anotace:
Téměř každá žena si přeje klidný, přirozený a nekomplikovaný porod. Bohužel, ne každá žena má možnost ho zažít. U některých žen se v průběhu porodu vyskytnou vážné komplikace, jak ze strany matky, tak ze strany plodu, a porod musí být neprodleně operativně ukončen. Tato bakalářská práce se zabývá jedním z operativních porodů, a tím je klešťový porod. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie …více
Abstract:
Almost every woman wishes for calm and natural labor without complications. Unfortunately, not every woman has the opportunity to experience it. In some women, serious complications occur during labor, whether it is due to mother or baby issues, and the labor must be immediately finished operatively. This bachelor’s thesis discusses one of the types of operative labors and that is forceps delivery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Magdalena Kučerová
  • Oponent: PhDr. Markéta Školoudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka