Eliška Pokorová

Bachelor's thesis

Klešťový porod z pohledu porodní asistentky

Forceps Delivery from the Midwife s Perspective
Abstract:
Téměř každá žena si přeje klidný, přirozený a nekomplikovaný porod. Bohužel, ne každá žena má možnost ho zažít. U některých žen se v průběhu porodu vyskytnou vážné komplikace, jak ze strany matky, tak ze strany plodu, a porod musí být neprodleně operativně ukončen. Tato bakalářská práce se zabývá jedním z operativních porodů, a tím je klešťový porod. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie …more
Abstract:
Almost every woman wishes for calm and natural labor without complications. Unfortunately, not every woman has the opportunity to experience it. In some women, serious complications occur during labor, whether it is due to mother or baby issues, and the labor must be immediately finished operatively. This bachelor’s thesis discusses one of the types of operative labors and that is forceps delivery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 7. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2021
  • Supervisor: MUDr. Magdalena Kučerová
  • Reader: PhDr. Markéta Školoudová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická