Theses 

Politická korektnost a její sociální funkce v USA: Konceptuální a mediální analýza – Bc. Martin VOVSÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin VOVSÍK

Diplomová práce

Politická korektnost a její sociální funkce v USA: Konceptuální a mediální analýza

Political correctness and its social function in the U.S.A.: Conceptual and media analysis

Anotace: Práce se zabývá problematikou politické korektnosti v USA v oblasti médií a mediální prezentace. Tato tématika je uvedena do širšího kulturního a historického kontextu, který ale slouží k přesnějšímu ozřejmení hlavního tématu. Hlavní úkol této práce je ozřejmit to, jakým způsobem média prezentují a využívají tématiky politické korektnosti. Je nesporným faktem, že politická korektnost je ve Spojených státech amerických tématem využívaným nejen médii, ale také politicky s širšími kulturními a sociálními referencemi.

Abstract: The thesis deals with the issue of the political correctness in the U.S.A. in the context of media presentation. This topic is presented in a broader cultural and historical roots, which helps to put the main theme in more accurate context. The main task of this thesis is to explain how the media present the themes connected with political correctness. It is undisputed that political correctness in the United States is a phenomenon that is used not just by media, but also politically with broader cultural and social references.

Klíčová slova: politická korektnost, USA, politika, masmédia, mediální prezentace, sociokulturní fenomén, 20. století

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libor Benda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74400 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VOVSÍK, Martin. Politická korektnost a její sociální funkce v USA: Konceptuální a mediální analýza. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 02:00, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz