Antonio DUKOV

Bakalářská práce

Bezpečnost bezdrátových sítí standardu IEEE 802.11

The security of wireless networks, IEEE 802.11
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá penetrací WLAN sítí. Práce má dvě části. První část obsahuje popis dnes nejpoužívanějších standardů, hardware a možnosti zabezpečení. V druhé části jsou uvedeny zranitelnosti zabezpečení a na tyto zranitelnosti jsou realizovány a popsány útoky.
Abstract:
This thesis describes the penetration of WLAN networks. The work has two parts. The first part contains a description of today the most widely used standards, hardware and security options. The second section describes the security vulnerabilities, and these vulnerabilities are implemented and described attacks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Toni Koluch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUKOV, Antonio. Bezpečnost bezdrátových sítí standardu IEEE 802.11. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma