Mgr. Václav Novák, Ph.D.

Rigorózní práce

Priority kraje Vysočina po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Evropské unie

Priorities of the Vysočina Region after 2013 in terms of cohesion policy of the European Union
Anotace:
Rigorózní práce představuje programový materiál jednoho ze 14 krajů České republiky s výhledem na příští plánovací období Evropské unie 2014 – 2020. Studovaným regionem je kraj Vysočina, který vznikl v roce 2000 v důsledku reformy veřejné správy. Práce je založena na poměrně rozsáhlé analýze území kraje Vysočina, přičemž použito bylo široké spektrum dat regionální statistiky z různých zdrojů. Zvláštní …více
Abstract:
The rigorous thesis aims to be a program material of one of the 14 regions of the Czech Republic with a view to the next planning period of the European Union (2014 – 2020). Studied region is the Vysočina Region, which was established in 2000 following the reform of public administration. The work is based on the extensive analysis of the region, whereas a wide range of regional statistical data from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2010
  • Oponent: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj