Bc. Daniela Severová

Diplomová práce

Modelové prognózy, predikce a podmíněné predikce

Model prognoses, predictions and conditional predictions
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na pojmy predikce, podmíněná predikce a prognóza, které označují předpovědi budoucího vývoje ekonomických veličin. Zabývá se tím, jak jsou pojmy používány v praxi a na základě jejich praktického použití je vymezuje. Práce zohledňuje i další pojmy používané pro předpovědi v ekonomické oblasti a vztah českého a anglického pojmosloví. V praktické části se práce zabývá odvozením …více
Abstract:
This thesis is focused on concepts of prediction, conditional prediction and prognosis. These terms mean a forecast of economic variables' future developement. Thesis deals with how the concepts are used in practice and defines them accordingly. There are other terms used in the same mean. Thesis deals with them too and conects czech and english concepts. The practical part of the thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematika - ekonomie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.