Bc. Petra Faltýnková

Master's thesis

Pooperační bolest v intenzivní medicíně

Postoperative pain in intensive medicine
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na téma akutní pooperační bolest u pacientů v intenzivní péči. Svým obsahem je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí (teoretické a empirické). Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. Podstata spočívá v popisu definice pooperační bolesti, její klasifikace, dopadů bolesti na lidský organismus, faktorů ovlivňujících pooperační bolest, diagnostiky, terapie i ošetřovatelské …more
Abstract:
The thesis is focuses on the topic of acute postoperative pain in patients in intensive care. Its content is divided into two consecutive parts (theoretical and empirical). The teoretical part is divided into two chapters. The essence is the description of the definition of postoperative pain, its classification, the impact of pain on the human body, factors affecting postoperative pain, diagnosis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta