Miriama Korbová

Bakalářská práce

Výkaz zisku a ztráty a jeho vypovídací schopnost

Profit and loss account and its predicative ability
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností výkazu zisku a ztráty a jejím zhodnocením. Práce je rozčleněna do dvou částí - praktické a teoretické. Teoretická část popisuje strukturu výkazu zisku a ztráty dle české legislativy Pozornost je věnována uživatelům účetních výkazů a limitům vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty. Poslední kapitola teoretické části se věnuje finanční analýze, která …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the reporting ability of the profit and loss statement and with its evaluation. The thesis is divided in two parts - practical and theoretical. The theoretical part describes the structure of the profit and loss statement according to the Czech legislation. Attention is paid to individual users of the financial statements and to the reporting ability limits of the profit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamila Beňová
  • Oponent: Andrea Folvarčná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.