Theses 

Výkaz zisku a ztráty a jeho vypovídací schopnost – Miriama Korbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Miriama Korbová

Bakalářská práce

Výkaz zisku a ztráty a jeho vypovídací schopnost

Profit and loss account and its predicative ability

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností výkazu zisku a ztráty a jejím zhodnocením. Práce je rozčleněna do dvou částí - praktické a teoretické. Teoretická část popisuje strukturu výkazu zisku a ztráty dle české legislativy Pozornost je věnována uživatelům účetních výkazů a limitům vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty. Poslední kapitola teoretické části se věnuje finanční analýze, která vychází z výkazu zisku a ztráty. Praktická část obsahuje informace o společnosti Pro – Zeta a.s. a finanční analýzu provedenou na základě údajů z výkazů zisku a ztráty za období 2014 až 2016 a zhodnocení výsledků analýzy. Závěr práce shrnuje praktickou část a doporučuje opatření, která by měla vést k vyšší výkonnosti podniku, což je také cílem této práce.

Abstract: The bachelor thesis deals with the reporting ability of the profit and loss statement and with its evaluation. The thesis is divided in two parts - practical and theoretical. The theoretical part describes the structure of the profit and loss statement according to the Czech legislation. Attention is paid to individual users of the financial statements and to the reporting ability limits of the profit and loss statement. Last chapter is devoted to financial analysis based on the profit and loss statement. The practical part contains the company information and its financial analysis based on the profit and loss statement from 2014 to 2016 and evaluates the analysis results. The conclusion summarizes the practical part and recommends the measures that will help to improve the company efficiency, as this is the target of this thesis.

Klíčová slova: Výnosy, výkaz zisku a ztráty, finanční analýza, výsledek hospodaření, náklady, daň z přijmu, výkaz o úplném výsledku hospodaření

Keywords: profit and loss statement, income, expenses, profit and loss, income tax, statement of comprehensive, Financial analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamila Beňová
  • Oponent: Andrea Folvarčná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1133 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/1133/priloha/1346 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/1133/priloha/1344 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/1133/priloha/1345 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz