Bc. Petra Zapletalová

Master's thesis

Zdroje NNO působících v předškolním vzdělávání

Source of NPOs in the Pre-school Education
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Zdroje NNO působících v předškolním vzdělávání“ je identifikovat, z jakých zdrojů čerpají prostředky k zajištění svého fungování NNO působící v odvětví předškolního vzdělávání v České republice. V práci je nejprve vymezen teoretický rámec NNO a všeobecné možnosti financování těchto organizací. Poté je přiblížen současný stav neziskového sektoru ve vzdělávání a to prostřednictvím …more
Abstract:
The subject of the thesis „Source of NGOs in the pre-school education” is to identify from what sources non-profit organizations draw funds for ensuring its functioning in pre-school education's sector in the Czech Republic. At first, the theory of the NGO is defined and the general funding options in the thesis. Then the current state of non-profit sector in education is described, through graphical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta