Nikol Nentvichová

Bakalářská práce

Rodinné podnikání v oblasti služeb

Family Business in the Field of Services
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rodinným podnikáním v oblasti služeb, konkrétně se zaměřuje na případovou studii rodinné firmy Adélka a.s. Teoreticko-metodologická část práce definuje základní pojmy týkající se podnikání, a především rodinného podnikání. Analytická, část řeší na základě řízeného rozhovoru vývoj konkrétní rodinné firmy. Dále se zabývá finanční analýzou, konkrétně analýzou zadluženosti …více
Abstract:
The bachelor´s dissertation deals with family business in the field of services, in concrete terms it aims at case study of the family company Adélka a.s. Theoretical and methodological part of the dissertation defines the fundamental terms related to business, mainly to family business. Analytical part solves – on the basis of a controlled interview – the development of a concrete family company. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví