Michal Borek

Bakalářská práce

Genetické programování a jeho využití v existujících aplikacích pro tvorbu, optimalizaci a testování obchodních strategií trzích derivátů

Genetic programming and its use in existing applications for building, optimizing and testing the trading strategies in derivatives market
Anotace:
Práce se zabývá využitím genetického programování a genetických algoritmů pro tvorbu, testování a optimalizaci strategií pro obchodování na finančních trzích v existujících aplikacích, které pro tyto účely slouží. V teoretické části je v první řadě vysvětlena problematika evolučních algoritmů a zejména jejich podmnožin -- genetických algoritmů a genetického programování. Dále se teoretická část zabývá …více
Abstract:
The thesis deals with using of genetic programming and genetic algorithm to build, test and optimize trading strategies in existing applications that are used for these purposes. In theoretical part, the issue of evolutionary algorithms is primarily explained and in particular their subsets are described -- genetic algorithms and genetic programming. Furthermore, the theoretical part deals with trading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Milan Šimůnek
  • Oponent: Petr Berka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66018