Miroslav PATKA

Bakalářská práce

Restrukturalizace výroby v Preciose-Lustry, a. s., Kamenický Šenov

Restructuring of Production in Preciosa-Lustry, a. s., Kamenicky Senov
Anotace:
Práce předkládá teoretická východiska pro provedení strategické změny struktury výrobních kapacit v prostředí postkomunistického podniku, zatíženého zastaralým strojním vybavením a strukturou technologií odpovídající typickému socialistickému kombinátu. Řešení hledá ve využití externích kapacit s cílem zásadního snížení nákladů na výrobu a následné změně struktury i organizace výroby. Popisuje jednotlivé …více
Abstract:
This study shows theoretical datum for strategic change in production structure in a background of post-communistic company, burdened with outdated machinery and technological structure corresponding with typical socialistic ``combine factory'q. It's bringing the solution in the way of changing internal to external capacities following the target of lowering the production costs. It's describing individual …více
 

Klíčová slova

restrukturalizace

Klíčová slova

výroba

Klíčová slova

kapacita

Klíčová slova

výrobní struktura

Klíčová slova

externí kapacity

Klíčová slova

optimalizace kapacit

Klíčová slova

plánování

Klíčová slova

řízení kapacit

Klíčová slova

logistika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Alena Zábranská, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management