Bc. Jana VEJROSTOVÁ

Master's thesis

Biodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktoru

Biodegradation of synthetic dyes by fungal cultures in a rotary disc bioreactor
Abstract:
Syntetická barviva, zejména azobarviva, se široce nacházejí v odpadních vodách z textilního průmyslu. Tyto sloučeniny jsou perzistentní a toxické pro různé organismy. Vypouštění syntetických odpadních látek z průmyslových odvětví může mít za následek vážné problémy znečištění životního prostředí. Mnoho houbových organismů má biodegradační potenciál. Zejména houby bílé hniloby jsou schopné efektivně …more
Abstract:
Synthetic dyes, azo dyes in particular, are widely found in the effluents from textile industries. These compounds are persistent and toxic to various organisms. The discharge of synthetic dye effluents from industries can result in serious environmental pollution problems. Many fungal organisms have the potential for biodegradation of environmental pollutants. Especially some of white rot fungi are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2019
  • Supervisor: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEJROSTOVÁ, Jana. Biodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktoru. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta