Bc. Jan Šmoldas

Master's thesis

Metabolismus sulfidu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Sulfide metabolism in Acidithiobacillus ferrooxidans
Abstract:
Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o acidofilních mikroorganismech, konkrétně pak modelovém organismu Acidithiobacillus ferrooxidans, s důrazem na roli enzymu sulfid:chinonoxidoreduktasa v metabolismu sulfidu. Dále představuje metody využívané ke stanovení sulfidu se zaměřením na metody chromatografické. Náplní experimentální práce byla optimalizace citlivé thioninové derivatizační metody …more
Abstract:
This diploma thesis summarizes theoretical findings about acidophilic microorganisms, focusing on model organism Acidithiobacillus ferrooxidans, emphasizing the role of sulfide:quinone oxidoreductase in sulfide metabolism. Furthermore, methods for sulfide detection with emphasis on chromatografic methods are presented. In experimental part, sensitive thionine derivatization method for HPLC/MS was optimized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc., Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta