Bc. Jan Šmoldas

Master's thesis

Metabolismus sulfidu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Sulfide metabolism in Acidithiobacillus ferrooxidans
Anotácia:
Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o acidofilních mikroorganismech, konkrétně pak modelovém organismu Acidithiobacillus ferrooxidans, s důrazem na roli enzymu sulfid:chinonoxidoreduktasa v metabolismu sulfidu. Dále představuje metody využívané ke stanovení sulfidu se zaměřením na metody chromatografické. Náplní experimentální práce byla optimalizace citlivé thioninové derivatizační metody …viac
Abstract:
This diploma thesis summarizes theoretical findings about acidophilic microorganisms, focusing on model organism Acidithiobacillus ferrooxidans, emphasizing the role of sulfide:quinone oxidoreductase in sulfide metabolism. Furthermore, methods for sulfide detection with emphasis on chromatografic methods are presented. In experimental part, sensitive thionine derivatization method for HPLC/MS was optimized …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedúci: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc., Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta