Martin Svoboda

Bakalářská práce

Infekční rizika při práci zdravotnického záchranáře

Risk of infection at paramedic work
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké je povědomí laické veřejnosti o činnosti záchranné služby, o infekčních rizicích spojených s výkonem profese zdravotnického záchranáře a také o rizicích hrozících jim, během každé služby. Teoretická část se věnuje hierarchii zdravotnické záchranné služby v České republice a popisuje infekční onemocnění, které jsou rizikové pro zdravotnické záchranáře. Práce …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the knowledge of the layman public about activities of members of the ambulance service, the infection risks connected with working as a paramedic and about risks that they have to undergo each shift. The theoretical section is devoted to the hierarchy of the ambulance service in Czech republic and describes the diseases, which are hazardous especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Martin. Infekční rizika při práci zdravotnického záchranáře. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář