Bc. Mária Bušová

Bachelor's thesis

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted reproduction
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce, po úvodním seznámení s pojmy a metodami užívanými v oboru asistované reprodukce, přináší přehled historického vývoje a aktuálního stavu legislativy v oblasti asistované reprodukce na mezinárodní úrovni, v České republice, Velké Británii a na Slovensku. Všímá si přitom specifik v této oblasti v jednotlivých zemích. V další části se práce věnuje eticky problematickým aspektům …more
Abstract:
After an introduction concerned in terminology and metodology used in a field of assisted reproduction, the bachelor thesis offers an overview of the historical development and current stage in the international, Czech, British and Slovak legislative in the field. It brings an attention into the unique features of legislative frame in those countries. Thesis's next part is dedicated to the aspects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Law and Business