Bc. Michaela Kalábová

Diplomová práce

A Literary Translation of a Chapter from the Cultural Revolution Memoir: Youth in Chaos: Two Daughters of China's Revolution

A Literary Translation of a Chapter from the Cultural Revolution Memoir: Youth in Chaos: Two Daughters of China's Revolution
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl představit překlad kapitoly z memoáru Dongdang de qingchun: Hongse da yuan de nü’ermen《动荡的青春:红⾊⼤院的⼥⼉们》[Youth in Chaos: Two Daughters of China's Revolution autorek Ye Weili a Ma Xiadodong. Účelem překladu je podpořit záměr samotných autorek, kterým je změna negativního vyobrazení kulturní revoluce. Analytická část práce se zabývá dvěma hlavními tématy, kterými jsou …více
Abstract:
The primary goal of this Master’s thesis is to provide a literary translation of one of the chapters from Ye Weili and Ma Xiaodong’s Chinese memoir Dongdang de qingchun: Hongse da yuan de nü’ermen《动荡的青春:红⾊⼤院的⼥⼉们》[Youth in Chaos: Two Daughters of China's Revolution] within the framework of text and translation analysis. The purpose of this translation is to preserve the authors’ intention of changing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: Ph.D. Evan Dawley
  • Oponent: doc. Lucie Olivová, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta