Veronika NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Fantazie a motivace hráčů stolních her na hrdiny

Fantasy and motivation of role playing games players
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem fantazie a motivace hráčů stolních her na hrdiny. O stolní hry na hrdiny se zajímá odborná veřejnost u nás i v zahraničí. Avšak jen část těchto výzkumů souvisí s fantazií a motivací. Práce obsahuje část teoretickou a výzkumnou, která obsahuje dvě části - kvantitativní a kvalitativní. V rámci teoretické části je definován pojem hry na hrdiny, fantazie a motivace. Cílem …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the subject of fantasy and the motivation of the players of tabletop role-playing game. Experts from the Czech Republic and all over the world are interested in tabletop role-playing game. However, only part of these researches are related to fantasy and motivation. The thesis contains a theoretical and a practical part, which contains two sections - quantitative and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Veronika. Fantazie a motivace hráčů stolních her na hrdiny. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura - Psychologie