MUDr. Ingrid Garajová, Ph.D.

Disertační práce

Možnosti predikcie rezistencie k neoadjuvantnej konkomitantnej chemorádioterapii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom konečníka

Possibilities of resistance prediction to neoadjuvant concomitant chemoradiotherapy in the treatment algorithm of patients with rectal carcinoma
Abstract:
POSSIBILITIES OF RESISTANCE PREDICTION TO NEOADJUVANT CONCOMITANT CHEMORADIOTHERAPY IN THE TREATMENT ALGORITHM OF PATIENTS WITH RECTAL CARCINOMA Backgrounds: Neoadjuvant concomitant chemoradiotherapy has become a standard treatment of locally advanced rectal adenocarcinomas (LARA). It can reduce tumor volume, thus increases a feasibility of sphincter-sparing surgery, shows less acute toxicity, improves …více
Abstract:
MOŽNOSTI PREDIKCIE REZISTENCIE K NEOADJUVANTNEJ KONKOMITANTNEJ CHEMORÁDIOTERAPII U PACIENTOV S LOKÁLNE POKROČILÝM KARCINÓMOM KONEČNÍKA Východisko: Neoadjuvantná konkomitantná chemorádioterapia je štandartnou liečbou lokálne pokročilých nádorov konečníka. Jej cieľom je zredukovať objem nádoru, viesť k sfinkter–šetriacemu radikálnemu chirurgickému zákroku. Charakteristická je menšia toxicita a menej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma