Bc. Lenka Roštárová

Diplomová práce

Účinnost kampaní s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu

Efficiency of Road Safety Campaigns
Abstract:
The subject of the thesis "Efficiency of road safety campaigns" is the proposal of various methods of evaluation of the national campaign "Vidíme se?", which deals with the visibility of pedestrians. Various evaluation methods are based on a search of the relevant foreign literature. Subsequently, there is a theoretical assessment of the effectiveness and cost-effectiveness of this campaign.
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Účinnost kampaní s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu“ je návrh rôznych spôsobov metód hodnotenia národnej kampane „Vidíme se?“, ktorá sa zaoberá viditeľnosťou chodcov. Rôzne metódy hodnotenia sú uvedené na základe rešerše relevantnej zahraničnej literatúry. Následne je uvedené teoretické posúdenie efektívnosti a nákladovej primeranosti tejto kampane.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Špetík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii