Iveta DOLEČKOVÁ

Bachelor's thesis

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis
Abstract:
This bachelor's thesis deals with translating, specifically from the English language to the Czech language. The aim of the thesis is to translate a previously untranslated text, carry out a text analysis and comment on the translation strategies and translation procedures that were used in the process. The first part comprises of the text analysis based on the Christiane Nord's model which examines …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá překládáním, konkrétně z jazyka anglického do jazyka českého. Cílem práce je přeložit dosud nepřeložený text, provést textovou analýzu a okomentovat strategie a postupy, které byly během překladu použity. První část obsahuje textovou analýzu podle modelu Christiane Nordové zkoumající dva druhy vzájemně závislých textových faktorů. Následující část obsahuje český překlad …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEČKOVÁ, Iveta. An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta