Mgr. Pavlína SLUKOVÁ

Bakalářská práce

Návrh na didaktickou interpretaci Petiškovy adaptace řecké mytologie (se zaměřením na produkční práci s vybranými uměleckými texty)

Suggestion of didactics interpretation Petiška's adaptation of Greek mythology (with orientation on production work with selected artistic texts)
Anotace:
Závěrečná práce Návrh na didaktickou interpretaci Petiškovy adaptace řecké mytologie (se zaměřením na produkční práci s vybranými uměleckými texty) je věnována uplatnění metod tvořivé dramatiky a tvůrčího psaní v hodinách literární výchovy.
Abstract:
The final work Suggestion of didactics interpretation Petiška's adaptation of Greek mythology (with orientation on production work with selected artistic texts) is focused on using methods of creative drama and creative writing in literature lessons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Brčáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLUKOVÁ, Pavlína. Návrh na didaktickou interpretaci Petiškovy adaptace řecké mytologie (se zaměřením na produkční práci s vybranými uměleckými texty). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Studium v oblasti pedagogických věd / Rozšiřující studium ČJ - Učitelství pro ZŠ (nová aprobace)