Bc. Martina Smolková

Bakalářská práce

Postoj československé diplomacie k občanské válce ve Španělsku 1936-1939

The Attitude of Czechoslovak Diplomacy to the Civil War in Spain, 1936-1939
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postojem československé diplomacie ke španělské občanské válce. Práce se soustředí na problémy československé zahraniční politiky v době vypuknutí občanské války ve Španělsku a zabývá se vlivem zahraniční politiky na rozhodování Československa vůči občanské válce ve Španělsku.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the attitude of Czechoslovak diplomacy to the civil war in Spain. The focus is on problems the czechoslovak foreign policy was confronted during the outbreak of spanish civil war and is focused on influence of internationl policy on czechoslovak´s decision making towards to the Spanish civil war.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Vyčichlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií