Mariia Lytvynova

Bakalářská práce

Third Wave Coffee: Customer’s and Owner’s Perception and Preference

Třetí Kávová Vlna: Vnímání a Preference Zákazníků a Majitelů
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hnutím Třetí kávové vlny a zkoumá, jak se díky tomu káva stává řemeslným zážitkem. Cílem této práce je zjistit, jaký postoj mají zákazníci a majitelé kaváren ke konceptu Třetí kávové vlny. K realizaci výzkumu a naplnění cíle práce je použit sběr dat pomocí kvantitativních a kvalitativních metod. Prostřednictvím dotazníků, rozhovorů a pozorování ve vybraných brněnských …více
Abstract:
This thesis explores the Third Wave coffee movement, examining how it transforms coffee into an artisanal experience. This thesis aims to find out what attitudes customers and coffee shop owners have towards the concept of Third Wave coffee. To implement the research and to fulfill the objective of the thesis, data collection by quantitative and qualitative methods are used. Through surveys, interviews …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2024
  • Vedoucí: doc. RNDr. Mgr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
  • Oponent: Tadeáš Hrušovský, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program:
Mezinárodní teritoriální studia