Theses 

Rozvoj elementárních hudebních dovedností u dětí (předškolní věk) pomocí hry na zobcovou flétnu – Kamila HELLEBRANTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kamila HELLEBRANTOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj elementárních hudebních dovedností u dětí (předškolní věk) pomocí hry na zobcovou flétnu

Development of elementary musical skills for pre-school children with the help of the soprano flute playing

Anotace: Práce je zaměřena na děti v předškolním věku a rozvoj jejich hudebnosti formou hry v kolektivu mateřské školy. Tuto věkovou skupinu stručně popisuje také z hlediska vývoje fyzického, duševního a emocionálního. Téměř všechny její kapitoly obsahují praktická cvičení nejprve dechová, dále pohybová včetně procvičování jemné motoriky a na konec jsou zařazeny hry se zobcovou flétnou. Těm předchází krátký popis vývoje tohoto hudebního nástroje od jeho vzniku do dnešní doby a odůvodnění jeho využití v mateřské škole jako možnost obohacení Orffova instrumentáře. Zároveň tato práce představuje některé významné české hudební pedagogy (prof. Václava Žilku, PaeDr. Alenu Tichou PhD., prof. PhDr. Evu Jenčkovou, CSc., manžele Kvapilovi, Petra Ebena, Mgr. Zdeňka Šimanovského) a jejich metodiky, které mj. obsahují vhodné hry pro věk 3 - 6 let. Ty byly také inspirací pro vytvoření některých vlastních her s flétnou.

Abstract: The work is focused on children in pre-school age and on development of their musicality through game in the nursery school team. This age group is also briefly described from the physical, mental and emotional point of view. Almost all its chapters include practical exercises at first breathing exercises, then the movement ones with including practising fine motor skills and at the end there are games with fipple flute. These are preceded by a short description of development of this musical instrument starting from its origin up to this day and justification of its use in nursery schools as a possibility to increase the group of Orff musical instruments. This work also introduces some eminent Czech musical teachers (prof. Václav Žilka, prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., Petr Eben, Kvapils, PaeDr. Alena Tichá PhD., Mgr. Zdeněk Šimanovský) and their methodology, that includes besides other things suitable games for the age of 3 - 6. These have also been an inspiration for creating some of our own plays with flute.

Klíčová slova: děti v MŠ, hra, hudebnost, správné dýchání, pohyb, jemná motorika, Orffovy nástroje, čeští hudební pedagogové, zobcová flétna, praktická cvičení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karel Ochozka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52312 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

HELLEBRANTOVÁ, Kamila. Rozvoj elementárních hudebních dovedností u dětí (předškolní věk) pomocí hry na zobcovou flétnu. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz