Bc. Vladimír Zlámal

Bakalářská práce

Příčiny klesající porodnosti v Japonsku

The Causes of Declining Fertility Rate in Japan
Anotace:
Výzkum v rámci práce je zaměřen na příčiny klesající porodnosti v Japonsku od poloviny 20. století až po 21. století. Především se zaměřuje na specificky japonské příčiny klesající porodnosti. Nejprve je popsán vývoj porodnosti ve 20. a 21. století, následně jsou rozebrány jednotlivé příčiny klesající porodnosti v Japonsku, na něž poukazují odborníci. V další části se práce zaměřuje na analýzu specificky …více
Abstract:
The thesis focuses on the causes of the decreasing birth rate from the mid-20th century to the 21st century. Attention is mainly paid to causes specific to Japan. The thesis first describes the development of birth rate in the 20th and 21st centuries. In the next part, individual causes of decreasing birth rate are described and analyzed. The last part is focused on the specifically Japanese causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rozwalka
  • Oponent: Mgr. Marek Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Japanistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.