Bc. Tomáš Prát

Diplomová práce

Interakce auxinu a cytokininů v regulaci gravitropní odpovědi kořene Arabidopsis thaliana

Auxin and cytokinin interactions in the root gravitropism in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Gravitropismus kořene je aktivní pohyb kořenové špičky řízený směrem gravitačního vektoru. Regulace gravitropismu je přičítána fytohormonu auxinu. Jeho distribuce a tvorba gradientu během gravitropismu je umožněna membránovými přenašeči zejména vynašeči PIN. Byla však naznačena interakce auxinu s cytokininem (CK) např. při de novo organogenezi nebo tvorbě postranních kořenů, kde CK ovlivňovaly expresi …více
Abstract:
Root gravitropism is an active movement of the root tip driven by the gravity vector orientation. Regulation of gravitropism has been attributed to the phytohormone auxin. Its distribution and gradient formation during gravitropism is enabled by membrane transporters, particularly efflux carriers PIN. However, auxin was suggested to act in interaction with cytokinin (CK) e.g. in de novo organogenesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta