Bc. Tomáš Prachař

Bakalářská práce

Optimalizace nakládání s prostředky na úpravu vody ve VAS, a. s., divize Třebíč

Optimalization of treatment with preparations for water conditioning in VAS, Inc., division Třebíč
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává problematiku optimalizace nakládání s chlornanem sodným jakožto chemikálií využívanou k úpravě a dezinfekci pitné vody ve VAS, a. s., divize Třebíč. Podává základní informace o zkoumané firmě a v teoretické části se zabývá zásadními logistickými oblastmi, mezi něž patří výběr vhodného dodavatele, nákup zboží, jeho uložení a distribuce po divizi. Analýza současného stavu …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the questions of optimalization of treatment with sodium hypochlorite as the chemical used for water conditioning and desinfection in VAS, Inc., division Třebíč. It furnishes basic information about the surveyed firm. In the theoretical part it handles the principal logistic areas, amongst which belongs the choice of convenient supplier, purchase of the goods, its storage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lenka Prášková
  • Oponent: Ing. Věra Šedová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.