Bc. Lucie OBORNÁ, DiS.

Diplomová práce

Pracovní spokojenost a stres sester v domácí péči

Job satisfaction and stress of home healthcare nurses
Anotace:
Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit pracovní spokojenost a výskyt stresu u sester zaměstnaných v agenturách domácí péče Moravskoslezského kraje. Dále zjistit, zda vybrané sociodemografické faktory u sester ovlivňují jejich pracovní spokojenost a stres, a jestli existuje vztah mezi těmito dvěma proměnnýma. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 133 sester z 37 agentur domácí péče Moravskoslezského kraje. Výzkum …více
Abstract:
Aim: The aim of the thesis was to find out about the job satisfaction and the presence of stress among the home care nurses. It also tries to find out if the sociodemografic factors of nurses influence their job satisfaction and stress amount and if there is a relationship between the job satisfaction and stress. Methodology: The group examined was created by 133 nurses from 37 agencies of home healthcare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBORNÁ, Lucie. Pracovní spokojenost a stres sester v domácí péči. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta