Bc. David Havelka

Diplomová práce

Kognitivní deficit a kortizolémie u pacientů s první epizodou schizofrenie

Cognitive dysfunction and cortisol level in first episode schizophrenia patients
Anotace:
Diplomová práce shrnuje a popisuje výsledky výzkumu věnujícího se deskripci vztahu kognitivního deficitu a kortizolémie u pacientů s první epizodou schizofrenie ve zkoumaném vzorku 23 mužských pacientů hospitalizovaných na PK LF MU a FN Brno. Pacienti byli vyšetřeni dexametazonovým supresním testem (před léčbou a na konci akutní léčby), škálou PANSS (před léčbou a na konci akutní léčby), a neuropsychologickými …více
Abstract:
In this diploma thesis we discuss and summarize the results of research focused on the description of the relationship between cognitive dysfunction and cortisol levels in patients with first-episode schizophrenia. Our sample consisted of 23 male patients hospitalized at PK LF MU and FN Brno. Patients were administered these tests – dexamethasone suppression test (before treatment and at the end of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie