Lenka Jindrová

Bakalářská práce

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) u pracovníků ZZS

Posttraumatic stress disorder (PTSD) among EMS workers
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o teorii posttraumatické stresové poruchy. Shrnuje nejnovější poznatky o této problematice, jejich příčinách, projevech, diagnostice a terapii. Ve vyzkumné části je uvedena metodika vyzkumu a jednotlivá vyhodnocovaná kritéria. Dotazníkové šetření probíhalo na Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje. Do studie byli zařazeni pouze zdravotničtí záchranáři …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the theory of post-traumatic stress disorder. It summarizes the latest theory and research of this topic; its causes, symptoms, diagnosis and therapy. The research methodology and individual monitored evaluation criteria are dealt with in the research section of the thesis. The survey was carried out at an Emergency Medical Service in an unspecified region. Only medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jindrová, Lenka. Posttraumatická stresová porucha (PTSD) u pracovníků ZZS. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář