Ing. Vladimír Bulko

Bachelor's thesis

Je důsledkem mzdové inflace inflace cenová?

Does wage inflation cause price inflation?
Abstract:
The thesis analyses the relationship between wage and price inflation on the data of Czech and Slovak Republic concerning Granger causalities. It uses econometric methods of time-series analyses to answer the question whether there is a causal link or cointegration between wage and price inflation in the Grager meaning. Author draws conclusions that there is evidence of a Granger causality in both …viac
Abstract:
Práca rozoberá vzťah medzi mzdovou a cenovou infláciou v zmysle testovania Grangerovských kauzalít na dátach Českej a Slovenskej republiky. Používa ekonometrické metódy analýzy časových rád k zodpovedaniu otázky, či medzi mzdovou a cenovou infláciou existujú kointegračné a kauzálne vzťahy v Grangerovskom zmysle. Autor dospieva k záveru, že v dátach ČR sú dôkazy o Grangerovskej kauzalite v oboch smeroch …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Economic Policy