Pavel Galuška

Diplomová práce

Vedení účetnictví podle zákona o volbě prezidenta republiky pro volební kampaň v letech 2017 / 2018 a jeho srovnání s pravidly pro kampaň z let 2012 /2013 a s pravidly ostatních středoevropských zemí

Accounting in accordance with the presidential election code in 2017 / 2018 and its comparison with the rules in 2012 / 2013 and with rules in other Central European countries
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá povinností vést účetnictví o financování volební kampaně podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. V tomto kontextu je těžištěm práce rozbor základních účetních institutů jako účetní jednotka, předmět účetnictví, účetní období, způsoby oceňování a výkaznictví a jejich kompatibilita se základními účetními předpoklady a principy.V rámci diplomové práce …více
Abstract:
This thesis deals with a duty of accounting of funding of presidential election campaign in the Czech Republic in accordance with the presidential election code No. 272/2012 Coll. The core of this thesis lies in an analysis of basic accounting terms, such as accounting entity, object of accounting, accounting period, measurement bases and reporting and their compliance with general accounting principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Zouhar
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72210

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku