Michaela RODOVÁ

Bakalářská práce

Fikcionalizace rodiny v novelách Iana McEwana

Fictionalizing the family in novels by Ian McEwan
Abstract:
This bachelor thesis interprets, compares and analyzes the novels The Cement Garden (1978), The Child in Time (1987) and Atonement (2001) by Ian McEwan. All three novels deal with tragic events that lead to at least partial disintegration of the family. The aim of this paper is to analyze how the characters cope with difficult life situations, how they try to escape reality and fictionalize their family …více
Abstract:
Tato bakalářská práce interpretuje, porovnává a analyzuje romány Betonová zahrada (1978), Dítě v pravý čas (1987) a Pokání (2001) Iana McEwana. Všechny tři romány se zabývají tragickými událostmi, které vedou alespoň k částečnému rozpadu rodiny. Cílem této práce je analyzovat jak se jednotlivé postavy vypořádávají s těžkými životními situacemi a jakým způsobem se snaží uniknout nelehké realitě a fikcionalizovat …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Joel Cameron Head

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RODOVÁ, Michaela. Fikcionalizace rodiny v novelách Iana McEwana. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta