Bc. Georgy Samkharadze

Bakalářská práce

Hra Gruzínské domino

Georgian Domino Game
Anotace:
Tématem bakalářské práce je implementace hry gruzínské domino, která má s běžným dominem určité společné rysy, ale je komplikovanější a složitější. Vytvořený program pro hraní této hry v síťovém prostředí je realizován jako systém klient-server. V textu práce je nejprve uveden návrh struktury herního programu včetně způsobu komunikace mezi jeho klientskou a serverovou částí pomocí TCP protokolu. Podrobně …více
Abstract:
A topic of this bachelor thesis is the implementation of the game Georgian dominoes which has certain common features with the general dominoes game, but is more complicated and complex. The programme created for playing the game in a networked environment was implemented as a client-server system. In the text of the thesis, the structure of the game programme including communication between the client …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní