Bc. Kamila Křapková

Diplomová práce

Separace polykondenzovaných alkoholů po derivatizaci pomocí kapalinové chromatografie

Separation of polycondensed alcohols after derivatization using liquid chromatography
Anotace:
V této práci byly separovány polykondenzované alkoholy pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV i MS detekcí. Byly využity systémy s obrácenými fázemi a následně i chromatografie hydrofilních interakcí. Cílem práce byla optimalizace separačních podmínek pro dané polyoly. Jednotlivé standardy polyolů byly před analýzou derivatizovány pomocí fenylisokyanátu. Nejlépe byly oligomery derivatizovaných …více
Abstract:
The polycondensed alcohols were separated in this diploma thesis by the high performance liquid chromatography with both, UV and MS detection. The reversed-phase systems were used, followed by separations in hydrophilic interaction liquid chromatography. The aim of the diploma thesis was to optimize the separation conditions for given polyols. Individual polyol standards were derivatized with phenyl …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křapková, Kamila. Separace polykondenzovaných alkoholů po derivatizaci pomocí kapalinové chromatografie. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická