Ing. Radek Hlaváček

Bakalářská práce

Strukturální fondy EU

EU Structural Funds
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Strukturální fondy EU“ je základní vymezení strukturální politiky EU v České republice. Práce se zaměřuje především na rozbor stavu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v aktuálním období 2007 – 2013. Analýza je provedena v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, včetně porovnání s vývojem v ostatních regionálních operačních programech …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis “EU Structural Funds” is a fundamental description of EU structural policy within the Czech Republic. This work is focused on the analysis of the state of EU structural funding in the current period 2007 – 2013. The analysis is made within the Regional Operational Programme “South-East” which is compared to the other Regional Operational Programmes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta