Petra Vokálová

Bakalářská práce

Nejvýznamnější korpusy v českém a anglickém jazyce pro zpracovávání přirozeného jazyka

The most significant corpora in Czech and English for natural language processing
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení dostupných korpusů v českém a anglickém jazyce pro oblast umělé inteligence zpracování přirozeného jazyka pro úlohu analýza sentimentu a utvořit tak přehled těch nejčastěji se vyskytujících. Dalším cílem je nalézt odpověď na otázku, zda jsou korpusy v češtině kratší než anglické a zda jejich dostupnost bude horší. V první části práce je obecně vymezena oblast umělé inteligence …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate available Czech and English corpora for the field of artificial intelligence called natural language processing in the area of sentiment analysis and to create an overview of the most commonly available corpora. Secondly to answer the question whether the available corpora in Czech would be shorter than the English ones and whether there are limits to its availability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Soňa Karkošková
  • Oponent: Filip Vencovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76741