Bc. Anastasiya Morozova

Bakalářská práce

Sexism in Advertising for the Hospitality Industry

Sexism in Advertising for the Hospitality Industry
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou sexismu v reklamě pro hotelnictví. Dvěmi výzkumní otázky jsou formulovány následovně – “Jak lidé ve věku 18 – 30 let vnímají sexismus v reklamě pro hotelnictví?” a “Jak sexismus v reklamě pro hotelnictví ovlivňuje chování spotřebitelů?”. V první, teoretické části se zabývá základní teorií, vysvětluje se pojmy, krátce se nahlíží do dějin reklamy a feminismu a …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the matter of sexism in advertising for the hospitality industry. Two research questions are „How do people of age category 18-30 years old perceive sexism in advertising in hospitality industry?“ and „How does sexism in advertising affects consumer behavior in hospitality industry?“ One part of the thesis covers basic theory, briefly going through the definitions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management