Bc. Lucie DRNKOVÁ

Diplomová práce

Proces tvorby a realizace dohod o výkonu pěstounské péče

Process of creation and realization of agreements on foster care execution
Anotace:
Diplomová práce se zabývá procesem tvorby a naplňování dohod o výkonu pěstounské péče. Cílem práce je analýza kvality výkonu sociální práce v procesu tvorby a naplňování dohod o výkonu pěstounské péče. Teoretická část práce vymezuje pojmy z oblasti náhradní rodinné péče se zaměřením na péči pěstounskou. Mapuje celý proces od uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, její realizace, až po ukončení. …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a process of creation and agreements fullfilling of foster care performance. Theoretical part of this work specifies terms of alternative family care with focusing on foster care. It maps all the process from making a foster care perfomance agreement, through its implementation, till its ending. The work describes social works in the field of alternative family care provided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRNKOVÁ, Lucie. Proces tvorby a realizace dohod o výkonu pěstounské péče. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta