Ing. Simona Ňukovičová

Bakalářská práce

Postavení Výboru regionů ve struktuře orgánů EU

Role of The Committee of the Regions in the structure of authorities of the European Union
Abstract:
Main goal of the bachelor thesis is to analyse what role plays the Committee of the Regions among other authorities of the European Union and recognize its up-to-date contribution for local units it represents. Work is divided in two parts. The first part is dedicated to what preceded establishing CoR and describe its journey since then in short. The second part focuses on where is it now, what its …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je analyzovať, aké postavenie zastáva Výbor regiónov medzi ostatnými orgánmi EÚ a zistiť, aký je jeho dnešný reálny prínos pre lokálne celky, ktoré zastupuje. Práca je rozdelená na dve časti, kde v prvej sa venujem tomu, čo predchádzalo vytvoreniu výboru a v krátkosti popisujem cestu, ktorú odvtedy prekonal. Druhá časť sa zameriava na to, kde je teraz, aká je jeho vnútorná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia