Bc. Hana Vojtíšková

Diplomová práce

Pozice fundraisera v neziskových organizacích

The Role of Fundraiser in the NGO
Anotace:
Diplomová práce „Pozice fundraisera v neziskových organizacích“ je zaměřena na zmapování a analýzu pozice fundraisera v nestátních neziskových organizacích. Teoretická část je věnována vymezení typologie neziskových organizací, jejich managementu lidských zdrojů a zdrojů příjmů. Závěr teoretické části práce se zabývá získáváním finančních zdrojů. Praktická část se zabývá analýzou pozice fundraisera …více
Abstract:
Diploma study "Position of fundraiser in non-profit organization" is focused on mapping and analysing the position of fundraiser in non-profit organization. The theoretical part describes types of non-profit organizations, management of their human resources and financial resources. Conclusions within the theoretical part deal with obtaining the financial resources. The practical part focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta